Menu
購物車

容祖兒演唱會門票

容祖兒演唱會
演唱會香港
演出日期 2023年 8月9日
演出時間 晚上8:00pm
演出地點 香港演藝學院 歌劇院
門票種類 HK$1180 / $980 / $680 / $480
容祖兒演唱會門票
HK$1,250

選擇票面:

容祖兒演唱會場地圖

容祖兒香港演唱會2023

容祖兒(Joey)香港演唱會方面亦終於有最新消息!容祖兒香港演唱會《MY SECRET LIVE》會在7月於香港演藝學院開騷,共33場!

少香港歌迷都期待容祖兒何時會在香港舉辦演唱會,而容祖兒終於公開香港演唱會消息,容祖兒香港演唱會《AIA PRESENTS ANOTHER SIDE …… JOEY · MY SECRET · LIVE》將在7月假香港演藝學院舉行,共帶來33場演出,更表示做自己最鍾意嘅事係唔會辛苦:「況且呢個場地意味着最親密最好朋友最愛最好時光,上次有我最鍾意嘅萬家燈火,花海,大風吹,有我嘅屋企隻豆豆,有我好X你,有sidetrack大合唱,今次又係啲咩,我自己也期待,好吧!除了搶飛,也是時候諗吓想聽邊首滄海遺珠都嚟得切㗎!」

容祖兒演唱會8月9日

容祖兒演唱會,容祖兒演唱會門票,容祖兒門票,容祖兒演唱會2023,容祖兒演唱會門票,容祖兒演唱會2023香港,容祖兒演唱會香港站,容祖兒香港演唱會,容祖兒香港演唱會門票,容祖兒香港門票,容祖兒香港演唱會2023,容祖兒香港演唱會門票,容祖兒香港演唱會2023香港,容祖兒演唱會香港站
不少香港歌迷都期待容祖兒何時會在香港舉辦演唱會,而容祖兒終於公開香港演唱會消息,容祖兒香港演唱會《AIA PRESENTS ANOTHER SIDE …… JOEY · MY SECRET · LIVE》將在7月假香港演藝學院舉行,共帶來33場演出,更表示做自己最鍾意嘅事係唔會辛苦:「況且呢個場地意味着最親密最好朋友最愛最好時光,上次有我最鍾意嘅萬家燈火,花海,大風吹,有我嘅屋企隻豆豆,有我好X你,有sidetrack大合唱,今次又係啲咩,我自己也期待,好吧!除了搶飛,也是時候諗吓想聽邊首滄海遺珠都嚟得切㗎!」 容祖兒表示,完成澳門駐場演出回港後,就馬上為7月香港的演藝的演唱會進行籌備工作,包括拍攝演唱會海報,開會揀歌排舞等等,會非常忙碌,但忙碌之中又感到很興奮。自她宣佈即將開騷後,不少工作人員電話已被打爆,瘋狂查詢何時可以買飛。
容祖兒香港演唱會, 容祖兒演唱會, 容祖兒8月8日門票, 8月8日容祖兒門票, 容祖兒8月8日演唱會,容祖兒演唱會座位表2023,容祖兒演唱會2023香港,容祖兒香港演唱會2023座位表,容祖兒香港演唱會座位表,容祖兒演唱會2023時間表,cityline容祖兒,容祖兒演唱會門票2023,容祖兒演唱会香港