BigBang 2017

BIGBANG 為韓國的YG Entertainment公司在2006年推出的五人團體,成員包括G-Dragon、太陽、T.O.P、大聲、勝利,由G-Dragon擔任隊長一職。2006年8月19日於首爾奧林匹克競技場舉行的「YG FAMILY 10周年演唱會」上正式出道,同年8月29日正式推出首張單曲《BIGBANG》其後在2007年8月16日推出首張迷你專輯《Always》。

*/ /* if(/MSIE \d|Trident.*rv:/.test(navigator.userAgent)){ var script = document.createElement("script"); script.type="text/javascript"; script.src="https://cdn.jsdelivr.net/g/[email protected]"; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script); var script = document.createElement("script"); script.type="text/javascript"; script.src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/namiltd/bootstrap-ie/js/bootstrap-ie8.js"; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script); var script = document.createElement("script"); script.type="text/javascript"; script.src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/namiltd/bootstrap-ie/js/bootstrap-ie9.js"; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script); // document.write('