Menu
購物車

容祖兒澳門演唱會門票

容祖兒Eternity 澳門演唱會
演唱會香港
演出日期 2023年4月8日
演出地點 新濠影滙綜藝館
門票種類 澳門幣688/ 988/2,000 (不設劃位);澳門幣5,000/6,000 (專屬座位)
容祖兒澳門演唱會門票
HK$1,300

選擇票面:

購買容祖兒門票須知

容祖兒演唱會場地圖

容祖兒演唱會2023

Joey出道咗超過20年喇,之前咁多年來每隔最多3年都會開個大型嘅售票演唱會Tour,相信今次都唔會例外嘅!自2019年開完20週年嘅Pretty Crazy Tour之後,到2022年都已經3年了,隨住第5波Covid完結,其他演唱會如雨後春筍咁開,合理期望係Joey今年內或者好似Sammi咁喺2023年開啦!歌迷都餓咗好耐喇!Joey快啲開啦!

購買容祖兒門票須知

• 請告知想要的場次,查閱後會再次回覆確認
• 門票出售不設任何退換
• 如購買2-4張會提供連位
• 如購買4張以上會盡量安排連位,最少是2連位
• 現在所以現票會以順豐方式送出 (包運費), 寄出後會提供門票相片和順豐號
• 支付方式:PayMe, FPS, Credit card, bank transfer, WeChat, alipay, paypal

容祖兒演唱會

20-3-2023